Ett vinnande koncept

Du fokuserar på att nå framgång i ditt företag och jag tar hand om ”dina papper”.

Jag ser fram emot att höra av dig och få dela med mig av min mångåriga erfarenhet.

Mina kunder finns idag inom flera olika branscher, bl.a handelsföretag, konsultbolag och städbolag.

Vi börjar med ett betydelsefullt möte

Kontakta mig via mail eller ring så bestämmer vi en tid för ett första möte.

Helén Bondesson
helen.bondesson@heboredovisning.se
Tfn. 072 56 11 180